Zasady przekazywania komunikatów
Sposób przekazywania komunikatów
Zakres danych przekazywanych w komunikacie Typ komunikatu Sposób przekazania Adres Uwagi
Świadczenia ambulatoryjne i szpitalne (w tym: świadczenia wykonane w POZ) - komunikaty statystyczne (I. fazy) SWIAD Załącznik do wiadomości email x01@swd.nfz-krakow.pl Wymagane jest szyfrowanie pliku
Świadczenia ambulatoryjne i szpitalne - komunikaty rozliczeniowe (II. fazy) RRSWI Załącznik do wiadomości email x01@swd.nfz-krakow.pl
Deklaracje POZ DEKL Załącznik do wiadomości email x01@swd.nfz-krakow.pl Wymagane jest szyfrowanie pliku
Zbiorcze sprawozdanie ze świadczeń udzielonych w ramach POZ ZBPOZ Załącznik do wiadomości email x01@swd.nfz-krakow.pl
Dane o listach oczekujących LIOCZ Załącznik do wiadomości email x01@swd.nfz-krakow.pl
Informacje o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach terapeutycznych FZX Załącznik do wiadomości email x01@swd.nfz-krakow.pl
Dane rachunku FAKT
RACH
NOTA
Portal Świadczeniodawcy Umowy na realizację świadczeń -> Moje rozliczenia -> Importuj dokumenty rozliczeniowe
Dane szczegółowe z aptek o zrealizowanych receptach LEK Portal Świadczeniodawcy Apteki -> Przekazanie danych o zrealizowanych lekach - szczegółowe sprawozdanie refundacyjne
Parametry serwera pocztowego
  • Adres serwera poczty wychodzącej (SMTP): mail.swd.nfz-krakow.pl (port: 465)
    Adres serwera poczty przychodzącej (POP3): mail.swd.nfz-krakow.pl (port: 995)
  • Serwer poczty przychodzącej i wychodzącej wymaga uwierzytelnienia i pracuje tylko w trybie SSL.
Zasady przekazywania komunikatów
  • Komunikaty zwrotne umieszczane są w skrzynce pocztowej, której adres (wraz z informacjami niezbędnymi w celu zalogowania do niej) zostały przekazane przez Oddział NFZ wraz z potwierdzeniem uruchomienia instalacji dla formatu otwartego.
  • Atrybut id-inst-nad elementu komunikat musi zawierać prawidłowy długi identyfikator instalacji, przekazany przez Oddział NFZ wraz z potwierdzeniem uruchomienia instalacji dla formatu otwartego.
Procedura uzyskiwania identyfikatora instalacji dla formatu otwartego
  • Lista instalacji formatu otwartego oraz obsługa wniosków o nowe instalacje dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy (Administracja i opcje -> (pokaż więcej...) -> Przegląd instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje).
  • Aby utworzyć wniosek o nową instalację należy kliknąć w link Nowy wniosek, a następnie przycisk Drukuj.
  • Opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy formularz (jeden egzemplarz) należy przekazać na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (ul. Józefa 21, 31-056 Kraków).
  • Po uruchomieniu instalacji dla formatu otwartego wniosek zmieni status na Akceptacja wniosku, a wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przygotowania i przekazania komunikatów (w tym między innymi tzw. długi identyfikator instalacji, dane konta pocztowego służącego do przekazywania komunikatów) będą dostępne do pobrania w Portalu Świadczeniodawcy, w przeglądzie instalacji otwartych. Aby pobrać plik z danymi instalacji należy kliknąć w przycisk .