Uzyskanie identyfikatora instalacji dla formatu otwartego
Instalacje dla formatu otwartego są przygotowywane na wniosek świadczeniodawcy. Jast to krok niezbędny do prawidłowego zainstalowania i konfiguracji aplikacji posługującej się formatem otwartym do przekazywania danych do NFZ.
  • Lista instalacji formatu otwartego oraz obsługa wniosków o nowe instalacje dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy (Administracja i opcje -> (pokaż więcej...) -> Przegląd instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje).
  • Aby utworzyć wniosek o nową instalację należy kliknąć w link Nowy wniosek, a następnie przycisk Drukuj.
  • Opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy formularz (jeden egzemplarz) należy przekazać na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (ul. Józefa 21, 31-056 Kraków).
  • Po uruchomieniu instalacji dla formatu otwartego wniosek zmieni status na Akceptacja wniosku, a wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przygotowania i przekazania komunikatów (w tym między innymi tzw. długi identyfikator instalacji, dane konta pocztowego służącego do przekazywania komunikatów) będą dostępne do pobrania w Portalu Świadczeniodawcy, w przeglądzie instalacji otwartych. Aby pobrać plik z danymi instalacji należy kliknąć w przycisk .