Wygenerowanie klucza migracji danych z Pakietu Świadczeniodawcy
Klucz migracji, niezbędny do przeniesienia danych z Pakietu Świadczeniodawcy do systemu zewnętrznego, można wygenerować w Portalu Świadczeniodawacy. W tym celu:
  • Proszę zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy. (W przypadku braku konta w Portalu proszę skorzystać z procedury uzyskania dostępu do Portalu.)
  • W sekcji Administracja i opcje proszę wybrać link Przegląd instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje. Jeżeli link nie jest widoczny - proszę kliknąć Pokaż więcej...
  • U góry okna znajduje się link Generacja klucza do migracji danych. Kliknięcie go spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki (w przypadku zablokowania okna i monitu przeglądarki - proszę dopuścić jego otwarcie).
  • Proszę podać numer instalacji Pakietu Świadczeniodawcy, z której mają być przenoszone dane oraz (dowolnie wybrane) hasło, a następnie kliknąć przycisk Generuj.