Format otwarty - informacje ogólne
Poniżej przedstawiamy listę materiałów, zawierających podstawowe informacje dotyczące formatu otwartego.
Zarządzenia Prezesa NFZ
2009
 • Zarządzenie Nr 79/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)
 • Zarządzenie Nr 77/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku
 • Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)
 • Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / KAOS
 • Zarządzenie Nr 2/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
2008
 • Zarządzenie Nr 107/2008/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących
 • Zarządzenie Nr 39/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)
 • Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
 • Zarządzenie Nr 9/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących
 • Zarządzenie Nr 6/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)
 • Zarządzenie Nr 111/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)
 • Zarządzenie Nr 110/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / KAOS
 • Zarządzenie Nr 109/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych o poradach lekarskich udzielonych w POZ
 • Zarządzenie Nr 108/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Zarządzenie Nr 107/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
2007
 • Zarządzenie Nr 56/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 listopada 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 46/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 sierpnia 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 37/2007/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 czerwca 2007 roku
 • Zarządzenie Nr 119/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2007 roku