Strona główna
Witamy w Internetowym Systemie Informacji
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

Aby przejść do części serwisu dostępnej tylko dla świadczeniodawców - proszę skorzystać z linku ISI - logowanie do serwisu w sekcji Serwisy dla świadczeniodawców.

Aktualności
 • W związku z czasowym wyłączeniem w Portalu Świadczeniodawcy funkcji pobierania komunikatów z wynikami weryfikacji przed rozliczeniem wyjaśniamy, że wygenerowanie i pobranie komunikatu z wynikami weryfikacji nie jest krokiem niezbędnym do rozliczenia wykonanych świadczeń.
  Funkcja, o której mowa powyżej, służy do ponownego wygenerowania komunikatu P_SWI (komunikat zwrotny po 1. fazie), zawierającego dodatkowo wyniki wykonanych weryfikacji - jeżeli takie zostały wykonane po imporcie danych świadczeń i pierwotnym potwierdzeniu ich komunikatem P_SWI.
  Niezależnie od tego wyniki weryfikacji świadczeń są dostępne do przeglądu w Portalu Świadczeniodawcy.
  (2011-02-08 10:00)
 • W związku ze zmianą wersji formatu pliku z danymi profilu potencjału SSX (zmiana z 2.07 na 2.08), pliki zawierające dane profili wygenerowanych od 4 października mogą być zaimportowane w aplikacji Ofertowanie w wersji co najmniej 9.30.0930.
  Jednocześnie informujemy, że w aplikacji Ofertowanie w wersji 9.30.0930 mogą być zaimportowane wyłącznie pliki SSX w wersji 2.08. (2010-10-04 09:00)
 • W dniu 1 października 2010 zmienił się zakres danych dostępnych do edycji w Portalu Potencjału.
  Zostały odblokowane do edycji następujące dane:
  • Adres korespondencyjny:
   • Miejscowość,
   • Ulica,
   • Numer domu,
   • Numer lokalu,
   • Kod pocztowy,
   • Poczta,
   • Fax,
   • Telefon
  • Dane kontaktowe:
   • Adres e-mail,
   • Strona WWW,
   • Faks,
   • Telefon do informacji,
   • Telefon do rejestracji,
   • Adres e-mail ZOZ
  • Administracja - Kierownik:
   • Telefon
  • Administracja - Księgowy:
   • Imię,
   • Nazwisko,
   • Telefon
  • Organ założycielski:
   • Telefon,
   • Fax,
   • E-Mail,
   • WWW
  • Wpisy do rejestrów:
   • Data aktualizacji
  (2010-10-01 10:00)
 • Informacja dla podwykonawców korzystających z Portalu Potencjału

  W systemie obsługi potencjału (SOP) zmieniony został sposób rejestrowania i obsługi umów podwykonawstwa. Szczegółowy opis zmian znajduje się w dokumentacji użytkownika (rozdziały: 5 - Profile potencjału oraz 6 - Umowy podwykonawstwa).
  (2009-12-04 10:00)
 • Szanowni Państwo,
  Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia przypominamy o zasadach postępowania w przypadku grypy A/H1N1.
  Plik do pobrania (PDF)

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  (2009-11-18 13:30)
 • Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że od piątku 20.11.2009 r. godz.16:00 do poniedziałku 23.11.2009 r. godz. 08:00 planowane są prace konserwacyjne w systemie informatycznym Oddziału.
  W tym czasie nie będą dostępne następujące systemy:
  • system potwierdzania wszystkich komunikatów sprawozdawczych wysłanych do systemu OW za pośrednictwem poczty email, serwisu www ISI i Portalu Świadczeniodawcy,
  • serwis www Portal Świadczeniodawcy,
  • serwis www Portal Personelu,
  • serwis www Portal Potencjału,
  • serwis www Portal Publiczny,
  • serwis www ISI.
  W związku z tym MOW NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, realizatorów i aptek, aby biorąc pod uwagę powyższe informacje dokonali koniecznych czynności w obsłudze wymienianych systemów przed terminem planowanej przerwy w dostępie.
  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

  Wydział Informatyki MOW NFZ
  tel.: 012 29-72 111
  012 29-72-112
  012 29-72-113
  email: informatyka@nfz-krakow.pl

  (2009-11-16 12:00)
 • Małopolski Oddział Wojewódzki informuje, że od dnia 25 września (piątek) od godziny 16:00 do dnia 28 września (poniedziałek) do godziny 8:00 prowadzone będą w systemie informatycznym Oddziału prace serwisowe.
  W tym czasie nie będą dostępne następujące serwisy:
  • system przyjmowania i przetwarzania komunikatów sprawozdawczych (w tym również serwer poczty obsługujący wymianę komunikatów),
  • Portal Świadczeniodawcy, Portal Personelu, Portal Publiczny,
  • serwis ISI.
  Za utrudnienia przepraszamy.
  (2009-09-24 16:00)
 • Komunikat dotyczący weryfikacji świadczeń za rok 2009 dla Świadczeniodawców realizujących umowy z MOW NFZ
  (Kopia komunikatu z www.nfz-krakow.pl z 30 czerwca 2009 r.)
  Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 lipca 2009 r. włączone zostają kolejne weryfikacje sprawozdawczości po "I fazie" we wszystkich rodzajach świadczeń obejmujące:
  • weryfikację dotyczącą wymagalności sprawozdawania procedur wg ICD9
  • weryfikację w zakresie wykazania realizacji świadczenia po zgonie świadczeniobiorcy
  • weryfikację w zakresie występowania rozpoznania – "cholera" wg ICD10

  oraz
  w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej:
  • weryfikację dotyczące wieku i płci pacjentów
  • weryfikację wykazania realizacji świadczeń udzielonych w niedzielę
  • weryfikację wymagalności skierowań w zakresie ASDK
  • weryfikację krotności zrealizowanych świadczeń

  w Świadczeniach Odrębnie Kontraktowanych:
  • weryfikację występowania określonych rozpoznań wg ICD10
  • weryfikację w zakresie wykazywania właściwej krotności i ilości realizowanych świadczeń
  • weryfikację sprawozdawania dodatkowych informacji, np. o zawartości hemoglobiny

  w Lecznictwie Szpitalnym:
  • weryfikacje dotyczące udzielania świadczeń typowych dla płci i wieku
  • weryfikacje dotyczące poprawności wyznaczania i sumowania świadczeń w ramach JGP
  • weryfikacje wymagalności nr zgody dla usługi rozliczanej poprzez świadczenie za zgodą płatnika

  w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:
  • weryfikacje wykazywania kodu efektu w ramach świadczeń profilaktyki POCHP i gruźlicy
  • weryfikacje świadczeń udzielonych pacjentom spoza gminy własnej świadczeniodawcy lub sąsiadującej
  • weryfikację dotyczącą udzielenia świadczeń płaconych poza stawką kapitacyjną osobom z listy aktywnej świadczeniodawcy

  w Opiece Psychiatrycznej:
  • weryfikacje dotyczące wieku pacjenta w ramach zakresów świadczeń dla dzieci

  w Świadczeniach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych:
  • weryfikacje dotyczące krotności wykazywania świadczeń do rozliczenia

  w Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej:
  • weryfikacje dotyczące wieku
  • weryfikacje dotyczące wymagalności skierowania
  • weryfikacje dotyczące rozpoznań wg ICD10 dla zakresów

  w Rehabilitacji Leczniczej:
  • weryfikacje dotyczące wieku
  • weryfikacje dotyczące wymagalności skierowania

  w Programach Profilaktycznych:
  • weryfikacje dotycząca płci

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 czerwca 2009 roku Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z 24 godzinnym trybem weryfikacji świadczeń, w celu prawidłowej weryfikacji ankiet udarowych konieczne jest ich wypełnienie i potwierdzenie przed godziną 22.00 (godzina rozpoczęcia procesu weryfikacji). W przeciwnym wypadku na świadczeniu zostanie wygenerowany błąd o braku poprawności ankiety udarowej i niezbędne będzie ponowne przekazanie świadczenia rozliczeniowego z podniesioną wersją do już uzupełnionej i potwierdzonej ankiety udarowej.
  Jednocześnie MOW NFZ informuje, że zwrócił się do firmy Global Services o wprowadzenie zmian w systemie informatycznym mających na celu zlikwidowanie konieczności ponownego przesyłanie świadczenia z podniesiona wersją.
  O kolejnych zmianach w procesie weryfikacyjnym będą Państwo na bieżąco informowani oddzielnymi komunikatami.

  Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń
  tel. (012) 29 88 117 lub 193
  (2009-07-01 12:00)
 • Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia dotyczące leczenia udarów
  (Kopia komunikatu z www.nfz-krakow.pl z 18 czerwca 2009 r.)
  Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 lipca 2009 roku, zostaną włączone kolejne weryfikacje w oparciu o "moduł weryfikacyjny" – w pierwszej kolejności w zakresie wypełniania i przesyłania ankiety udarowej jak również niektórych warunków dotyczących procedur JGP. Weryfikacji będą poddawane dane sprawozdawcze po "I fazie" i w przypadku wyniku negatywnego oznaczenie wskazanych świadczeń do rozliczenia na poziomie "II fazy" będzie uniemożliwione. Wyniki weryfikacji dostępne będą w portalu świadczeniodawcy w "przeglądzie wyników weryfikacji".
  W związku z powyższym należy przestrzegać następującego, standardowego schematu postępowania:
  • każdego dnia o godz. 22.00 uruchamiana będzie przez MOW NFZ weryfikacja komunikatów przesyłanych "I fazą",
  • po wysłaniu sprawozdawczości komunikatem "I fazy" i uzyskaniu potwierdzenia należy odczekać co najmniej 12 godzin, a następnie sprawdzić na Portalu Świadczeniodawcy wyniki weryfikacji tej przesyłki,
  • w przypadku wykrycia błędnych świadczeń należy dokonać stosownych korekt i ponownie sprawozdać je komunikatem "I fazy",
  • wskazanie świadczeń do rozliczenia komunikatem "II fazy" może nastąpić tylko w przypadkach, dla których nie stwierdzono błędów weryfikacji (świadczenia zweryfikowane poprawnie).

  Jednocześnie MOW NFZ informuje, że kolejne procedury weryfikacyjne będą sukcesywnie włączane w II półroczu 2009 roku.
  (2009-07-01 12:00)
 • Zmiana sposobu logowania do serwisu ISI

  Aby uprościć i ujednolicić sposób dostępu do serwisów prowadzonych przez MOW NFZ, mechanizm logowania do serwisu ISI został zmodyfikowany i oparty o system kont Portalu Świadczeniodawcy. Rozwiązanie takie pozwala Świadczeniodawcom na podniesienie bezpieczeństwa korzystania z serwisu i bardziej elastyczne zarządzanie uprawnieniami swoich użytkowników.

  Zmiana oznacza, że przy logowaniu w ISI należy użyć tych samych danych, które służą do logowania w Portalu – kodu świadczeniodawcy, nazwy użytkownika i hasła.
  Analogicznie jak w Portalu działa również system uprawnień do poszczególnych części serwisu – użytkownicy z prawami administratora mają dostęp do całego serwisu, zaś pozostałym użytkownikom uprawnienia muszą być nadane przez administratora (w Portalu, na stronie Administracja i opcjeAdministracja prawami dostępu, znajdują się odpowiednie prawa, opisane jako "ISI - ...").
  Ponieważ oba serwisy korzystają z jednego konta, wszystkie zmiany – zmiana hasła, czy wyrejestrowanie konta – obowiązują zarówno w Portalu, jak i w ISI.

  Nadal możliwe jest logowanie do ISI na zasadach obowiązujących przed integracją systemu kont – za pomocą kodu świadczeniodawcy i hasła.
  Aby zalogować się na dotychczasowych zasadach, na stronie logowania do ISI proszę wypełnić pola Kod świadczeniodawcy i Hasło (pole Nazwa użytkownika proszę pozostawić puste).
  Obecnie logowanie takie daje pełny dostęp do serwisu – jednak docelowo konta nie powiązane z nazwą użytkownika będą miały wyłącznie pomocniczy charakter, a ich funkcjonalność będzie ograniczona (np. do rejestrowania wniosków o utworzenie indywidualnego konta użytkownika w Portalu/ISI).
  Ograniczenie funkcjonalności konta świadczeniodawcy (nie powiązanego z nazwą użytkownika) nastąpi 1 lipca 2009.

  Wszelkie uwagi dotyczące opisanej wyżej modyfikacji proszę kierować na adres informatyka@nfz-krakow.pl.
  (2009-05-20 16:00)
 • Komunikat dla świadczeniodawców POZ dotyczący sprawozdawczości statystycznej za 2008 rok

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie terminu uzupełnienia sprawozdawczości POZ za 2008 rok, Małopolski OW NFZ informuje, co następuje:
  Po dokonaniu analizy stanu sprawozdawczości statystycznej wymaganej zapisami umowy za okres lipiec-grudzień 2008 roku przekazanej do Funduszu w terminie do 14 lutego b.r. nadal stwierdza się liczne braki w ww. sprawozdawczości w poszczególnych zakresach świadczeń POZ. Oznacza to, że Fundusz ma możliwość zastosowania odpowiednich sankcji wobec świadczeniodawców wynikających z zapisów umownych oraz Zarządzeń Prezesa Funduszu.
  Uwzględniając jednak sygnały świadczeniodawców POZ informujące o problemach w komunikacji z bazami danych Funduszu występujących przed 14 lutego b.r. MOW NFZ informuje, iż decyzją Dyrekcji Oddziału, dokonane zostanie odblokowanie baz sprawozdawczych dla wszystkich umów POZ na okres 12.03 – 31.03.2009 r. – celem umożliwienia świadczeniodawcom odpowiedniego uzupełnienia sprawozdawczości za drugie półrocze 2008 roku.
  W razie ew. pytań dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt z Działem Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń tel. 012-29-88-197.

  Równocześnie wyraźnie zaznaczamy, iż z dniem 01.04.2008 r. nastąpi zamknięcie bazy 2008 roku, a sprawozdane dane zostaną poddane ostatecznej weryfikacji. W przypadku dalszych braków sprawozdawczości MOW NFZ wyciągnie odpowiednie konsekwencji przewidziane w umowie, stosownych Zarządzeniach Prezesa Funduszu oraz Ogólnych Warunkach Umów.

  Dyrektor MOW NFZ
  Maria Janusz

  (2009-03-11 09:00)
 • Informujemy, że rozszerzony został prezentowany w serwisie ISI zakres informacji o dostępnych do pobrania definicjach umów.
  • Wersje umowy (aneksy) w przygotowaniu
   Jeżeli istnieje przygotowywany przez Oddział aneks do umowy, który nie został jeszcze oznaczony jako podpisany i obowiązujący (a więc również nie został jeszcze opublikowany w wersji elektronicznej), prezentowana jest informacja o etapie, na jakim znajduje się przygotowanie aneksu, wraz z danymi kontaktowymi wydziału, który na danym etapie za nie odpowiada.
  • Historia umowy/aneksów
   Dostępny jest przegląd historii aneksów do umowy - okres obowiązywania, data podpisania oraz opis (jeżeli został wprowadzony przez wydział przygotowujący aneks) - obejmujący również wersje w przygotowaniu.
  (2009-02-27 09:00)
 • Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ, od 1 stycznia 2009 obowiązują nowe wersje komunikatów sprawozdawczych I i II fazy.
  Dane świadczeń wykonanych w roku 2009 mogą być przekazywane w I fazie wyłącznie komunikatem SWIAD w wersji 4.1.4. Do rozliczania świadczeń w II fazie może być stosowany komunikat RRSWI w wersji 1.1.4 lub 1.1.2.
  Informujemy jednocześnie, że system Oddziału jest przygotowany do przyjmowania komunikatów w nowych wersjach.

  Aktualne informacje o obsługiwanych wersjach komunikatów dostępne są zawsze na tej stronie.
  (2009-01-30 12:00)
 • Dostępna jest nowa wersja aplikacji Ofertowanie (8.89.1222). Prosimy o wykonanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji do bieżącej wersji. (2008-12-22 16:00)
 • Dostępna jest nowa wersja aplikacji Ofertowanie (8.88.1217). Prosimy o wykonanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji do bieżącej wersji. (2008-12-17 12:45)
 • Dostępna jest nowa wersja aplikacji Ofertowanie (8.87.1211). Prosimy o wykonanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji do bieżącej wersji. (2008-12-15 08:00)
 • Dostępna jest nowa wersja aplikacji Ofertowanie (8.86.1204). Prosimy o wykonanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji do bieżącej wersji. (2008-12-04 11:40)
 • Dostępna jest nowa wersja aplikacji Ofertowanie (8.85.1128). Prosimy o wykonanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji do bieżącej wersji.
  Wybrane zmiany:
  • Dostosowano do obsługi zaproszeń POZ/ZPO
  (2008-12-02 10:13)
 • Informujemy, że w związku z dostosowaniem systemu informatycznego MOW NFZ do obsługi grupera w wersji 5.3.7 wszystkie umowy z rodzaju SZP zostały przegenerowane i udostępnione w serwisie ISI (2008-11-13 09:05)
 • Dostępna jest nowa wersja aplikacji Ofertowanie (8.81.1106). Prosimy o wykonanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji do bieżącej wersji. (2008-11-07 09:30)
 • Dostępna jest nowa wersja aplikacji Ofertowanie (8.70.0001).
  Wybrane zmiany:
  • Dostosowano do obsługi postępowań na rok 2009 (ssx2)
  Prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika aplikacji. (2008-10-28 11:10)
 • W serwisie ISI (w części dostępnej po zalogowaniu) utworzony został nowy dział - Słowniki.
  W dziale tym dostępne są aktualnie słowniki wykorzystywane w Portalu Potencjału (z możliwością pobrania ich w pliku) oraz podgląd słownika szkół (z przypisaniem typu szkoły i typów podopiecznych), przeznaczony dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu medycyny szkolnej. (2008-09-24 12:30)
 • Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że od 18.09.2008 r. godz.16:00 do 23.09.2008 r. godz. 16:00 planowane są prace konserwacyjne w systemie informatycznym Oddziału.
  W tym czasie nie będą dostępne następujące systemy:
  • system przyjmowania i potwierdzania wszystkich komunikatów sprawozdawczych wysłanych do systemu OW za pośrednictwem poczty email, serwisu www ISI i Portalu Świadczeniodawcy,
  • serwis www Portal Świadczeniodawcy,
  • serwis www Portal Personelu,
  • serwis www Portal Potencjału,
  • serwis www Portal Publiczny,
  • serwis www ISI.
  W związku z tym MOW NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, realizatorów i aptek, aby biorąc pod uwagę powyższe informacje dokonali koniecznych czynności w obsłudze wymienianych systemów przed terminem planowanej przerwy w dostępie.
  Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. (2008-09-12 13:00)
 • Zmiana sposobu działania systemu Oddziału NFZ
  Od dnia 7 sierpnia 2008 r. system Oddziału NFZ po otrzymaniu komunikatu SWIAD (komunikat I. fazy) lub RRSWI (komunikat II fazy) każdorazowo, przed wykonaniem szczegółowego sprawdzenia i importu zawartych w komunikacie danych, generuje dodatkowo komunikat potwierdzenia przyjęcia pliku (P_ODB).
  Komunikat P_ODB jest potwierdzeniem, że plik został przekazany poprawnie, posiada rozpoznany typ, prawidłową strukturę i oczekuje na import, lub – jeżeli plik nie jest poprawnym komunikatem otwartego formatu – zawiera stosowną informację o błędzie.
  Do tej pory komunikaty P_ODB generowane były wyłącznie w przypadku stwierdzenia w pliku błędów uniemożliwiających jego dalsze przetwarzanie. (2008-08-11 12:30)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 4.01.0001.
  Zmiany w wersji 4.01.0001:
  • dostosowano do obsługi komunikatu potwierdzenia II fazy (P_RSW, wersja 1.1.3)
  (2008-08-11 12:00)
 • Informacja dla świadczeniodawców POZ korzystających z Pakietu Świadczeniodawcy
  W przypadku problemów z przygotowaniem w Pakiecie Świadczeniodawcy lub przekazaniem zbiorczego sprawozdania ze świadczeń udzielonych w ramach POZ (komunikat ZBPOZ) proszę zapoznać się z instrukcją postępowania. (2008-06-05 14:30)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 4.00.0003.
  Uwaga: Aktualizacja wymaga Pakietu w wersji 4.00.0002.
  Zmiany w wersji 4.00.0003:
  • Komunikacja - poprawiono import potwierdzeń deklaracji POZ (wyeliminowano możliwość pojawienia się dodatkowego kodu weryfikacji, świadczącego o odrzuceniu deklaracji przy deklaracji zaliczonej)
  (2008-05-29 15:30)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 4.00.0002.
  Wybrane zmiany w wersji 4.00.0002:
  • Deklaracje POZ - usunięto problem z uruchamianiem modułu po aktualizacji z wersji niższej niż 3.96.0002
  • Komunikacja - usunięto problem z eksportem komunikatu I fazy występujący w niektórych instalacjach
  (2008-05-26 09:00)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 4.00.0001.
  Wybrane zmiany w wersji 4.00.0001:
  • Dostosowano zakres migrowanych danych do komunikatu EXP_S w wersji 1.3
  • Dostosowano weryfikację migrowanych danych do zakresu zgodnego z komunikatem EXP_S w wersji 1.3
  (2008-05-06 08:00)
 • Informujemy, że został udostępniony Portal Potencjału.
  Obecnie serwis przeznaczony jest tylko dla świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy w zakresie leczenia szpitalnego (lub zamierzają złożyć oferty w postępowaniach dotyczących tego rodzaju świadczeń) oraz dla podmiotów będących ich podwykonawcami.
  Więcej informacji znajduje się w dziale Portal – wiadomości. (2008-04-18 22:00)
 • Informacja dla Świadczeniodawców POZ w zakresie medycyny szkolnej, korzystających z Pakietu Świadczeniodawcy
  Aby rozwiązać problem z nieprawidłową wartością atrybutu "typ-szkoly-plat" w pliku z deklaracjami POZ, należy:
  • zainstalować aktualizację Pakietu do wersji 3.96.0002
  • w przeglądzie deklaracji wyszukać wszystkie deklaracje które mają Status podopiecznego "SI", Status deklaracji "1 - wycofana" i Listę aktywną "Medycyna Szkolna" (po ustawieniu opcji wyszukiwania należy kliknąć przycisk "Znajdź")
  • po wyszukaniu deklaracji wybrać opcję zbiorczej modyfikacji danych na deklaracjach – i na formatce zmiany zaznaczyć opcję modyfikacji wszystkich deklaracji, typu podopiecznego, a z listy typów podopiecznych wybrać "SI1".
  • Po kliknięciu przycisku "Zatwierdź" pojawi się informacja o ilości zmodyfikowanych deklaracji. Po modyfikacji należy ponownie przesłać plik z deklaracjami.
  (2008-04-15 10:30)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.96.0002.
  Uwaga: aktualizacja wymaga Pakietu w wersji 3.96.0001.
  Wybrane zmiany w wersji 3.96.0002:
  • dostosowano do Zarządzenia Nr 22/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2008 r.
  • dodano weryfikację kodu pocztowego przy eksporcie deklaracji
  • zmodyfikowano zbiorczą aktualizację typu podopiecznego dla deklaracji z MS
  (2008-04-15 09:00)
 • Informacja dla Świadczeniodawców POZ w zakresie medycyny szkolnej, korzystających z Pakietu Świadczeniodawcy
  W przypadku wystąpienie podczas importu plików błędów związanych z nieprawidłową wartością atrybutu "typ-szkoly-plat", należy wykonać zbiorczą zmianę oznaczenia typu podopiecznego na deklaracjach dotyczących medycyny szkolnej. Sposób wykonania zmiany przedstawiony jest w instrukcji. (2008-04-09 15:30)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.96.0001.
  Wybrane zmiany w wersji 3.96.0001:
  • dodano weryfikację deklaracji przed eksportem
  • w przeglądzie deklaracji dodano obsługę przeglądu wyników weryfikacji deklaracji wykonywanej przed eksportem (status eksportu V)
  • w przeglądzie deklaracji dodano filtr "brak informacji o szkole"
  (2008-04-09 08:15)
 • Informacja dla Świadczeniodawców POZ korzystających z Pakietu Świadczeniodawcy
  W związku ze zmianą formatu pliku z danymi deklaracji w aktualnej wersji Pakietu, w generowanych plikach mogą znajdować się błędy powodujące odrzucanie plików przez system Oddziału. W takim przypadku prosimy o zainstalowanie aktualizacji:Po zainstalowaniu poprawek plik z danymi deklaracji musi zostać ponownie wygenerowany i przekazany.
  (2008-04-08 11:00)
 • Informacja dla Świadczeniodawców POZ korzystających z Pakietu Świadczeniodawcy
  Podczas importu pliku z danymi deklaracji medycyny szkolnej, przygotowanego w Pakiecie Świadczeniodawcy (w aktualnej wersji), mogą wystąpić błędy związane w nieprawidłowym kodem rodzaju szkoły. W takim przypadku należy zbiorczo zmienić oznaczenie rodzaju szkoły w danych deklaracji, zgodnie z instrukcją. (2008-04-07 10:55)
 • Informacja dla Świadczeniodawców POZ korzystających z Pakietu Świadczeniodawcy
  W kwietniu 2008 roku zmienił się sposób eksportu pliku z deklaracjami POZ w programie „Pakiet Świadczeniodawcy”. Obecnie plik z deklaracjami eksportuje się z modułu komunikacji. Sposób przygotowania plików z danymi deklaracji opisany jest w instrukcji. Przed wykonaniem kroków opisanych w instrukcji, należy zainstalować najnowszą wersję Pakietu Świadczeniodawcy (3.95.0003) wraz z poprawką 3.95.0004. (2008-04-04 13:13)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.95.0003.
  Wybrane zmiany w wersji 3.95.0003:
  • uzupełniono komunikat w zakresie danych dla cudzoziemców z UE
  • włączono możliwość eksportu całościowego deklaracji POZ
  (2008-04-01 13:00)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.95.0002.
  Wybrane zmiany w wersji 3.95:
  • dostosowano komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ do wersji ZBPOZ 2/1.2
  • dostosowano ewidencję porad POZ do zakresu zgodnego z komunikatem ZBPOZ wersja 2
  • dostosowano ewidencję sprawozdań danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ do zakresu zgodnego z komunikatem ZBPOZ wersja 2
  • dostosowano wczytywania komunikatu potwierdzenia II fazy do wersji P_RSW 1/1.2
  Pełna lista zmian dostępna jest w dokumentacji Pakietu.
  (2008-03-25 16:00)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.95.0001. (2008-03-19 14:30)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.90.0001. To wydanie Pakietu zawiera aktualną wersję modułu narzędziowego, pozwalającego przenieść nierozliczone świadczenia wykonane w roku 2007 na umowę - ugodę. (2008-02-27 10:00)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.86.0003. (2008-02-14 15:30)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.86.0002. (2008-02-05 19:00)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.86.0001. (2008-01-31 10:17)
 • Informacja dla Świadczeniodawców, którzy po zainstalowaniu aktualizacji Pakietu Świadczeniodawcy do wersji 3.85.0001 napotkali problem z uruchomieniem modułu Deklaracje POZ (komunikat o niezgodności wersji modułu).
  Aby rozwiązać problem, proszę:
  • usunąć plik deklpoz.exe (jeżeli ukryte są rozszerzenia nazw plików - plik nazywa się deklpoz i jest typu Aplikacja) z katalogu, w którym zainstalowany jest Pakiet Świadczeniodawcy (zazwyczaj jest to c:\Program Files\Computerland\PS),
  • ponownie zainstalować aktualizację Pakietu do wersji 3.85.0001.
  (2008-01-30 10:45)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.85.0001. (2008-01-25 15:00)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.82.0002. W tej wersji Pakietu udostępniono funkcjonalność zbiorczej zmiany statusu podopiecznego dla listy MS. (2008-01-23 15:00)
 • Dostępna jest aktualizacja Pakietu Świadczeniodawcy - wersja 3.82.0001. Zainstalowanie tej aktualizacji jest warunkiem poprawnego importu elektronicznych wersji umów na rok 2008. (2008-01-09 09:00)
 • Małopolski Oddział NFZ zaprasza Państwa do korzystania z ogólnodostępnej części serwisu ISI.
  Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu lub zawartych w nim treści - w tym szczególnie propozycje informacji, które powinny się w nim znaleźć - prosimy kierować do redagującego go Wydziału Informatyki: informatyka@nfz-krakow.pl. (2007-10-17 18:30)